Archive for April, 2010

PostHeaderIcon Izvještaj o radu za 2009. godinu

JU Centar za socijalni rad Tešanj lociran je u ulici “Kralja Tvrtka”bb Tešanj.
Dužnost direktora Ustanove obnaša Sabrija Kavazović dipl.soc.radnik.
Period za koji se podnosi izvještaj :01.01.-31.12.2009.godine.
U prilogu je Izvještaj o radu za 2009. godinu.

PostHeaderIcon Briga o mladima

Veći broj srednjoškolaca naše općine potiče iz porodica gdje su roditelji nezaposleni, bez dovoljnih prihoda za izdržavanje i školovanje svoje djece.

Određeni broj djece bez jednog roditelja takođe pohađa srednju školu pod teškim materijalnim uvjetima. Akciju materijalne podrške mladim srednjoškolcima koju je pokrenuo Centar za socijalni rad Tešanj, nesebično je podržala Vl. Firme MADI iz Tešnja.

Gospodin Izudin Ahmetlić  se takođe pridružio ovoj akciji svojim novčanim doprinosom. U saradnji sa Pekarama sa područja općine Tešanj, učenicima se od marta ove godine obezbijeđuje besplatan sendvič u danima pohađanja nastave.

BUDITE HUMANI