Archive for Juni, 2010

PostHeaderIcon Edukacija uposlenika JU Centra za socijalni rad Tešanj

Dva stručna radnika JU Centra za socijalni rad Tešanj (Emir Braković dipl.scr i Amir Prnjavorac dipl.krim) prošla su dvodnevnu edukaciju na temu „Smjernice o postupanju centara za socijalni rad sa žrtvama trgovine ljudima“

Edukacija je organizovana pod pokroviteljstvom USAID-a , CRS-a i Ministarstva sigurnosti BiH.

Ovi uposlenici su educirani za nosice radnih stručnih timova za pomoć žrtvama trgovine ljudima za što su im uručeni i certifikati od strane Ministarstva sigurnosti BiH-Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima.

Značaj navedene edukacije je sama aktuelnost problematike i otklanjanja nejasnoće po pitanju pravnih regulativa iz ove oblasti,što je od velikog značaja za budući rad ove Ustanove.

PostHeaderIcon NO „MIR SADA“ iz Francuske posjetila Centar za socijalni rad Tešanj

1JU Centar za socijalni rad Tešanj već duže godina ima dobru saradnju sa NO „MIR SADA “ iz Francuske.Članovi pomenute nevladine organizacije ovih dana su boravili u Tešnju,te su upriličili i jednu kratku posjetu našoj Ustanovi.

Delegaciji je prezentovana trenutna situacija u oblasti socijalne zaštite, sa osvrtom na primarne potrebe naših gradjana.

Na osnovu iznešene prezentacije NO „MIR SADA“ iz Francuske na račun JU Centra za socijalni rad Tešanj,položila je novčanu donaciju u iznosu 2.500.eura,a u svrhu prevazilaženja trenutno teških materijalnih prilika siromašnih porodica.

BUDITE HUMANI