Archive for Decembar, 2010

PostHeaderIcon PRIHVATNA STANICA I DISCIPLINSKI CENTAR NOVE ORGANIZACIONE JEDNICE CENTRA ZA SOCIJANI RAD

disc-centarJU Centar za socijalni rad Tešanj tokom novembra mjeseca zvanično je pustio u rad Prihvatnu stanicu i Disciplinski Centar.

Radi se o organizacionim jedinicama koje će funkcionisati u okviru Centra za socijalni rad.
Adaptacija i oprema organizacionih jedinica radjena je po osnovu projekta, a finansirana je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku ZE-DO Kantona,Federalnog Ministarstva obrazovanja, sredstava Njemačke vlade a putem NO organizacije „Humanost“, te iz sredstava općine Tešanj. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon RADNO OKUPACIONA TERAPIJA – KONTINUIRAN RAD

slike csr 125U mjesecu novembru u sklopu projekta “Rad za opšte dobro kao terapeutska, socijalna i odgojno korektivna mjera”, nastavljene su aktivnosti na provođenju ovog projekta. Ustanova Centra je organizovala još dvije radne akcije.
Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon BRIGA O POVRATNICIMA

slike csr 042JU Centar za socijalni rad Tešanj,na incijativu PU Tešanj, a u saradnji sa Mjesnom zajednicom Jelah, MZ Blaževci i predstavnicima Policijske uprave Tešanj , posjetio je bračni par Babić Riste i Joke (povratnike) iz Blaževaca . MZ Jelah obezbijedila je porodici namirnice sredstva za higijenu i odjeću.Općina Tešanj riješila je pitanje ogreva porodici za ovu zimu.
Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Edukacija: PRIMARNA PREVENCIJA ZLOUPOTREBE PSIHOTROPNIH SUPSTANCI KOJE UZROKUJU OVISNOST SA OSVRTOM NA MODERNE BOLESTI

svasta nesto 231JU Centar za socijalni rad Tešanj je javna ustanova koja pored redovne djelatnosti aktivno se uključuje u sve sfere rada u lokalnoj zajednici koje imaju za cilj preventivno djelovanje u cilju sprečavanja i umanjivanja negativnih socio-patološki pojava .
Read the rest of this entry »

BUDITE HUMANI