Archive for Juni, 2012

PostHeaderIcon O G L A S – za popunu upražnjenog radnog mjesta

Na osnovu člana 37. Pravila JU Centar za socijalni rad Tešanj broj:01-35-239/04 od 11.10.2004. godine i člana 4. Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Tešanj, direktor JU Centra za socijalni rad Tešanj, raspisuje

O G L A S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Računovođa…………………………………………………………1 izvršilac na neodređeno vrijeme Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon O B A V I J E S T

JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava sve majke porodillje koje u 2012. godini rode treće, četvrto i naredno dijete da mogu ostvarit jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300,00 KM kao vid stimulativne demografske mjere.

Prošireno pravo socijalne zaštite –  jednokratna novčana pomoć isplatit će se svakoj porodilji za rođeno treće, četvrto i naredno dijete, ukoliko imaju prijavljeno prebivalište na području općine Tešanj i koje podnesu zahtjev za ostvarivanje navedenog prava u roku od 60 (šezdeset) dana od dana porođaja. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Stimulativne demografske mjere

U okviru realizacije općinskog strateškog cilja, u Budžetu općine Tešanj za 2012.godinu planirana  su finansijska sredstva u iznosu od 20.000.KM, kao vid stimulativne demografske mjere.

Izdvojena finansijska sredstva su namjenjena za realizaciju proširenog prava iz oblasti socijalne zaštite, a putem jednokratne pomoći majkama porodiljama po redoslijedu rođenja trećeg, četvrtog i narednog  djeteta, bez obzira na materijalni položaj porodice. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Donacija Dnevnom boravku za djecu s posebnim potrebama Tešanj

OIlir Tafa, kosvski glumac angažovan u humorističkoj seriji Lud, zbunjen, normalan uručio je svoj honorar Dnevnom boravku za djecu s posebnim potrebama u Tešnju.

Tim povodom, glumca Ilira Tafa i albanskog ambasadora u BiH Flamura Gashi-ja primio je Općinski načelnik Fuad Šišić sa saradnicima. Prijemu su prisustvovali i direktorica Centra za socijalni rad Sabrija Kavazović sa saradnicima, profesor Nedžad Korajlić i Izudin Ahmetlić. Read the rest of this entry »

BUDITE HUMANI