Archive for Novembar, 2012

PostHeaderIcon Prava civilnih žrtava rata i zakonska regulativa

imena-i-prezumena-osoba-kojima-je-ukinuta-invalidninaI PRAVNI OKVIR

Zaštita civilnih žrtava rata je regulisana slijedećim zakonskim propisima:

1. Zakon o osnovama socijalne zaštite ,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl.novine Federacije BiH“br:36/99 i 54/04)

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl.novine Federacije BiH „br:39/06) Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Informacija o reviziji korisnika prava na dječiji dodatak

defaultPravo na dječiji dodatak regulisano je na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (Službene novine Zeničko- dobojskog kantona broj: 13/07 i 13/11).

Dječiji dodatak pripada porodici sa djecom, koja se neposredno brine o djetetu, a čiji ukupni mjesečni prihodi ostvareni po svim osnovama izuzev primanja osvarenih iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 15% od prosječne plaće Kantona.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Prava lica sa invaliditetom – Izmjene i dopune zakona

Lična invalidnina je regulisana na osnovu zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl.novine FBiH“ br:36/99, 54/04, 14/09)

Read the rest of this entry »

BUDITE HUMANI