Archive for Februar, 2013

PostHeaderIcon Naknada umjesto plaće ženi-majci koja je u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta

kontakt-majke-s-djetetom-je-prirodni-lijek-za-baby-blues-504x335-20130103-20130121161629-9650ec748f7706c83bed2df5a32d3668Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta utvrđena je Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Zeničko-dobojskog kantona.

Pravo na ovaj oblik zaštite, a u skladu sa pomenutim Zakonom utvrđuje se u JU Centara  za socijalni rad,  a naknade se finansiraju iz Budžeta kantona. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Djeca oboljela od specifičnih težih oboljenja

Odlukom  Budžeta općine Tešanj unazad tri godine izdvaja se poseban grant sredstava, kao prošireno pravo socijalne zaštite,  a odnosi se na  pomoć za liječenje djece oboljele od specifičnih težih oboljenja. Grant sredstava na godišnjem nivou iznosi 20.000 KM. Sredstva se realizuju putem JU Centra za socijalni rad Tešanj. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Osnovna prava porodica sa djecom

Na osnovu člana 112. Zakona o socijalnoj zaštiti zaštiti, civilnih žrtava rata, zaštiti porodica sa djecom ZE-DO kantona osnovna prava porodice sa djecom su:

a) dodatak na djecu;

b) naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok osustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta;

c) novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene majke koja nije u radnom odnosu;

d) jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta;

e) pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke-dojilje;

f) posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu i trudnica;

g) smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja;

h) osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja;

i) školarine i stipendije đacima i studentima Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Posjeta Udruženja “Dlan” Zenica

photoPredstavnici Udruženja roditelja djece oboljelih od cerebralne paralize, mikro i hidrocefalusa “DLAN” Zenica na čelu sa g-dinom Dedić Selvedinom posjetili su JU CSR Tešanj gdje su u vrlo ugodnom razgovoru analizirali problematiku osoba sa invaliditetom na području ZDK.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Udruženja roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama Tešanj koji su pohvalili i prihvatili ideju osnivanja Asocijacije Udruženja osoba sa invaliditetom na području ZDK, kako bi zajednički osnažili i unaprijedili svoj rad, zajednički nastupali prema nadležnim institucijama. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon “Dnevni boravak” – “Rani podsticaj razvoja i rana intervencija” za djecu s posebnim potrebama

U okviru svojih redovnih aktivnosti, JU Centar za socijalni rad Tešanj, već treću godinu uspješno, realizira projekat Dnevnog boravka za djecu s posebnim potrebama.

U partnerskom odnosu JU CSR i Udruženja roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama Tešanj, uz financijsku podršku općine Tešanj, Read the rest of this entry »

BUDITE HUMANI