Archive for April, 2013

PostHeaderIcon Proljetno pospremanje

Dnevni boravak za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj

PostHeaderIcon Posjeta maturanata Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj

P10-04-13_12.28Dnevni boravak za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj danas su posjetili maturanti Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić”.

Radost i sreća na licima korisnika je bila prisutna prilikom zajedničkih likovnih i muzičkih aktivnosti. Svojim prisustvom maturanti su pokazali veliki osjećaj za solidarnost sa svojim vršnjacima.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Sastanak sa neformalnom grupom “Stari bosanski ratnici”

551544_4689661596058_768337324_nDana 10.04.2013. godine u prostorijama JU Centra za socijalni rad Tešanj održan je sastanak sa neformalnom grupom “Stari bosanski ratnici, koja ovoj ustanovi pruža veliku podršku na zaštiti porodica demobilisanih boraca, koji se nalaze u materijalnoj potrebi. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, za mjesec decembar, su uplaćena korisnicima sredstava.

Ovaj oblik zaštite se finansira iz budžeta kantona, a na evidenciji JU CSR Tešanj za mjesec decembar evidentirano je 177 žena – porodilja koje su ostvarile ovo pravo.

Također, obavještavamo i naše korisnike da su izvršene uplate naknada za pomoć i njegu drugog lica osoba starijih od 65 godina.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčana sredstva za isplate naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta za mjesec decembar ni danas nisu uplaćena na račun JU CSR Tešanj.

Kao što je već ranije objavljivano, ovaj oblik zaštite se finansira iz budžeta kantona, a na evidenciji JU CSR Tešanj za mjesec decembar evidentirano je 177 žena – porodilja koje su ostvarile ovo pravo. Novčana potraživanja od kantona, za ovaj oblik zaštite za mjesec decembar iznose 104.319,60. KM.

O tačnom terminu uplata nažalost ne možemo dati pouzdanu informaciju.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Putem JU CSR Tešanj dana 03.04.2013. godine, izvršene su uplate naknada za civilne žrtve rata za mjesec januar, danas su ponovo izvršene uplate za mjesec februar.

Dobili smo informaciju od resornog Ministarstva da sutra slijedi uplata sredstva za naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta za mjesec decembar.

JU CSR Tešanj ima pripremljene liste za transakciju sredstava na račune žena -majki koje su ostvarile ovo pravo.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Putem JU CSR Tešanj dana 03.04.2013.godine, izvršene su uplate naknada za civilne žrtve rata za mjesec januar, danas su ponovo izvršene uplate za mjesec februar.

Dobili smo informaciju od resornog Ministarstva da sutra slijedi uplata sredstva za naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta za mjesec decembar.

JU CSR Tešanj ima pripremljene liste za transakciju sredstava na račune Žena -majki koje su ostvarile ovo pravo.

BUDITE HUMANI