Archive for Juni, 2013

PostHeaderIcon Posjeta predstavnika Hope and Homes for Children (HHC)

DSC00787Ovih dana u posjeti JU CSR bili su predstavnici organizacije Hope and Homes for Children (HHC), organizacija koja je putem donatorski sredstava gđe Joan Green i gđe Patricie Chapman izgradila kuću porodici Zijada Hojkurića iz Dž.Planja.

Tokom posjete JU CSR Tešanj gosti iz V.Britanije izrazili su želju da posjete i „Dnevni boravak za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj“, nakon čega su sa predstavnicima JU CSR Tešanj posjetili porodicu Hojkurić u Dž.Planje. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon „Škola plivanja“ za 10-toro djece iz materijalno ne obezbjeđeni porodica

Udruženje građana Univerzalna škola sporta započela je aktivnosti organizaciju „Škole plivanja za djecu 2013“ odnosno petodnevne obuke za djece neplivača i plivača.

Škola plivanja /obuka će se realizovati u sklopu kompleksa „Aqua Park bazeni “ u Šijama u dva različita vremenska termina i to od 01.07 do 05.07.2013 i od 19.08 do 23.08.2013.

Ove godine u „Školu plivanja“, putem JU CSR uključeno je 10-ero djece iz materijalno ne obezbjeđeni porodica, kojima je omogućeno besplatno pohađanje „Škole plivanja“. Troškove njihove obuke finansiski je podržala JU CSR u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama-porodiljama iz radnog odnosa za mjesec FEBRUAR, i naknade civilnim žrtvama rata, danas (17.06.2013.godine) uplaćene su na tekuće račune korisnika. Uplate za prava iz socijalne zaštite (dječiji dodatak, pomoć za nezaposlene porodilje, smještaj u hraniteljsku porodicu) izvršene su u prošloj sedmici.

BUDITE HUMANI