Archive for Februar, 2014

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E


JU CSR Tešanj danas je pustio naloge za uplate naknade porodiljama iz radnog odnosa za mjesec oktobar 2013. godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Na današnjem izvodu iz banke na ručunu CSR Tešanj, nove uplate iz kantonalnog ministarstva i to za:
1. Dječiji dodatak za septembar 2013. godine,
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za septembar 2013. godina.
3. Naknada za smještaj u drugu porodicu za septembar 2013.
4. Pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci za septembar 2013. za septembar 2013. godine
5. Pomoć za opremu novorođenčeta za septembar 2013. godine
6. Stalna novčana pomoć o obimu 60% za septembar 2013. godine.

Sa ovim uplatama okončana su dugovanja prema korisnicima za mjesec septembar 2013. godine.

Nalozi za uplate su u pripremi i bit će u toku dana proslijedjeni prema bankama.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas su na račun CSR Tešanj uplaćena sredstva za dječiji dodatak i naknade za njegu i pomoć od strane drugog lica koje se finansiraju iz budžeta kantona .Ove naknade se odnose na prava za mjesec avgust 2013. godine. Nalozi za prenos sredstava na tekuće račune korisnika su pušteni bankama.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama-porodiljama iz radnog odnosa za mjesec septembar, danas (12.02.2014.godine), su uplaćena na račun CSR Tešanj. Pored navedenih sredstava uplaćena su i sredstva za JNP nezaposlenim porodiljama. Nalozi za transfer sredstava na tekuće račune korisnica su pripremljeni i sutra će biti u baci. Sredstva na ime dodataka za prehranu i opremu novorodjenčeta, koje koriste nezaposlene porodilje nisu još uplaćena, kao ni sredstva za dječiji dodatak i njegu i pomoć od strane drugog lica. Na onovu informacije iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku ZE-DO kantona, i ove naknade trebaju da budu uplaćene u narednim danima.

BUDITE HUMANI