Archive for Mart, 2014

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Nalozi za novčane naknade porodiljama iz radnog odnosa za mjesec novembar 2013. godine, danas su proslijeđeni bankama.
Pored naknada za zaposlene porodilje, uplaćena su sredstva na ime dodatka na djecu i naknade na ime pomoći i njege drugog lica koja se finansira iz budžeta kantona, i to za mjesec oktobar 2013. godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Nalozi za naknade nezposlenim porodiljama za mjesec oktobar, novembar i decembar 2013. godine , odnosno JNP, oprema i prehrana za novorođenčad su pušteni na banku.

BUDITE HUMANI