Archive for April, 2014

PostHeaderIcon Zaim treba našu pomoć

Danas (30.04.2014.godine) Direktorica JU CSR Tešanj, sa općinskim vIjećnikom gos. Hrvić Vahdetom posjetila je Spahić Zaima iz Čaglića, općina Tešanj. Zaim je staro samohrano, invalidno lice (gluho-nijem), korisnik porodične penzije. Stanuje u ruševnoj kući, koja ne zadovoljava ni minimum standarda ljudskih prava. Iz vlastitih sredstava ne može riješiti svoj problem, potrebna mu je podrška šire društvene zajednice. S ciljem zaštite zdravlja ovog invalidnog lica, JU CSR Tešanj pokreće akciju izgradnje nove kuće kako bi se Zaimu obezbijedili normalni uslovi stanovanja. Materijalnu podršku ovoj akciji očekujemo od svih ljudi dobre volje.


PostHeaderIcon Humanost na djelu

Dana 24.04.2014.godine, JU CSR Tešanj, je zahvaljujući humanosti jednog našeg poljoprivrednika (koji ne želi da se njegovo ime objavljuje), izvršio podjelu oko dvije tone krompira. Krompir je podjeljen najugroženijim porodicama s područja općine Tešanj.

PostHeaderIcon Djeca sviraju djeci

10155495_758568080844143_4274622158491337454_nDana 20.04.2014.godine u Tešnju održan je humanitarni koncert “Djeca sviraju djeci”. Novčana sredstva od koncerta usmjerena su za petero djece iz porodica koje žive pod teškim materijalnim uslovima. Svako dijete dobilo je novčani iznos od 600 KM. Pored djece koja su dobila donaciju, dio novčanih sredstava u visini od 300 KM usmjeren je na račun Udruženja roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama općine Tešanj, a za projekat Dnevni boravak. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama-porodiljama iz radnog odnosa, za mjesec decembar 2013. godine, danas (22.04.2014. godine) će biti uplaćene na tekuće račune korisnica.

PostHeaderIcon “Ekonomsko i društveno osnaživanje porodica s djecom s posebnim potrebama”

Sveukupni cilj projekta:

–          Socijalno uključivanje i ekonomsko osnaživanje porodica s djecom s posebnim potrebama na području Općine Tešanj kroz socijalno poduzetništvo i psiho socijalnu podršku. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas, 15.04.2014. godine, CSR Tešanj je pustio naloge bankama za isplate sredstava korisnicima i to na ime:

1. Naknada za njegu i pomoć drugog lica,

2. Dodatak na djecu

3. Stalna socijalna pomoć u obimu od 60%, (sredstva iz budžeta ZDK)

4. Smještaj u drugu porodicu

Naknade se isplaćuju za mjesec novembar 2013. godine.

PostHeaderIcon Plastenici za materijalno neobezbijeđene porodice

JU CSR Tešanj u saradnji sa HO “Malteser” iz Njemačke obezbijedio je finansijka sredstva za četiri plastenika koji će u ovom mjesecu biti postavljeni na zemljištu četiri materijalno neobezbijeđene porodice sa područja općine Tešanj.

BUDITE HUMANI