Archive for Juli, 2014

PostHeaderIcon Pomoć za korisnike stalne novčane pomoći

10501996_805588512808766_7881993788302263879_nNa staranju JU Centra za socijalni rad Tešanj nalazi se 108 korisnika stalne novčane pomoći. Stalnu novčanu pomoć ostavruju lica po osnovu kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Pomoć se finansira dijelom iz budžeta kantona, u procentu 60% i budžeta općine 40%. Poslednja isplaćena novčana pomoć iz budžeta kantona je za mjesec februar 2014. godine, dok se općinski dio isplaćuje redovno. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama-porodiljama iz radnog odnosa za mjesec mart 2014. godine , danas (22.07.2014. godine) će biti uplaćene na tekuće račune korisnica.

PostHeaderIcon OBAVJEŠTENJE ZA CIVILNE ŽRTVE RATA

Lične invalidnine civilnih žrtava rata koje se finansiraju iz budžeta Federacije u obimu od 70%, uplaćene su na račune korisnika i to za mjesec juni 2014. godine.

PostHeaderIcon OBAVJEŠTENJE ZA CIVILNE ŽRTVE RATA

Lične invalidnine civilnih žrtava rata koje se finansiraju iz budžeta Federacije u obimu od 70%, danas će biti uplaćene na račune korisnika i to za mjesec maj 2014. godine, a dio koji se finansira iz budžeta Kantona u obimu od 30%, također je danas uplaćen na račune korisnika i to za mjesec februar 2014. godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama – porodiljama iz radnog odnosa, za mjesec februar 2014.godine, danas (08.07.2014. godine) će biti uplaćene na tekuće račune korisnica. Pored naknada za porodilje bit će uplaćen dodatak na djecu za mjesec januar 2014. godine, i dio (40%) stalne socijalne pomoći koja se finansira iz budžeta općine Tešanj za mjesec juli 2014.

BUDITE HUMANI