Archive for August, 2014

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama – porodiljama iz radnog odnosa za mjesec maj 2014. godine , danas (28.08.2014. godine) će biti uplaćene na tekuće račune korisnica.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas, 14.08.2014. godine, uplaćene su novčane naknade korisnicima slijedećih prava :
njega i pomoć drugog lica,
dodatak na djecu,
oprema novorođenčeta,
jednokratne novčane pomoći za nezaposlene porodilje,
naknada smještaja u hraniteljsku porodicu,
dodatak za prehranu za majke dojilje,
stalna novčana pomoć u obimu 60%,
medicinsko vještačenje.

Novčane naknade su uplaćene za mjesec mart 2014. godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama – porodiljama iz radnog odnosa za mjesec april 2014. godine, danas (12.08.2014. godine) će biti uplaćene na tekuće račune korisnica.

BUDITE HUMANI