Archive for Oktobar, 2014

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća br. 01-49-2-584-2/14 od 23.06.2014. godine, a u cilju poboljšanja kvalitete usluga krajnjem korisniku, JU Centar za socijalni rad Tešanj provodi anketu zadovoljstva korisnika. Pozivamo posjetioce naše stranice da daju svoj doprinos glasanjem na pitanja iz ankete.

PostHeaderIcon Posjeta štićenicima u ustanovi socijalne zaštite «Naš dom» Travnik

Posjeta štićenicima koji su smješteni u ustanovu socijalne zaštite «Naš dom» Travnik.

1620538_849916278375989_9023129148695987350_n 10562950_849916225042661_2394533925805840182_n 10320444_849916128376004_6154870447762026601_n 10151259_849916081709342_4473473789044995771_n 1911863_849916175042666_7872909290486115496_n1794754_849916038376013_8630448034455007134_n

PostHeaderIcon

tesanj2

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Obaviještavamo korisnike usluga socijalne zaštite da su danas, (03.10.2014.godine), na račun Centra za socijalni rad Tešanj prispjela novčana davanja za slijedeće oblike zaštite:

– Novčane naknade majkama-porodiljama iz radnog odnosa za
mjesec juli 2014.godine,

– Nakanada za pomoć i njegu za drugo lice za mjesec maj
2014.godine,

– Dodatak za djecu za mjesec maj 2014.godine,

– Smještaj u drugu porodicu za mjesec juni i juli 2014.godine,

– Nakanade za nezaposlene porodilje ( jednokratne novčane pomoći
za nezaposlene porodilje,oprema novorođenčeta i dodatak za
prehranu majke dojilje) za mjesec juni i juli 2014.godine,

– Stalna novčana pomoć u obimu 60 %(dio koji se obezbjeđuje iz
budžeta kantona).

BUDITE HUMANI