Archive for Novembar, 2014

PostHeaderIcon Posjeta djeci bez roditeljskog staranja “Dom – Porodica” Zenica.

PostHeaderIcon Ekskurzija: Vlašić

U sklopu realizacije projekta “Socijalna integracija djece i omladine s posebnim potrebama”, financiranog od strane Kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK u sklopu obilježavanje “Dječije nedjelje”, organizovan je odlazak na planinu Vlašić i obilazak izletišta “Plave vode” u Trvniku

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Obaviještavamo korisnike usluga socijalne zaštite da su danas, 06.11.2014.godine, na račun Centra za socijalni rad Tešanj prispjele novčane naknade za slijedeće oblike zaštite:
– Novčane naknade majkama – porodiljama iz radnog odnosa za mjesec august 2014. godine,
– Smještaj u drugu porodicu za mjesec august 2014. godine,
-Nakanade za nezaposlene porodilje (jednokratne novčane pomoći za nezaposlene porodilje, oprema novorođenčeta i dodatak za
prehranu majke dojilje) za mjesec august 2014.godine

Sva navedena sredstva su proslijeđena na lične račune korisnika.

BUDITE HUMANI