Archive for Februar, 2015

PostHeaderIcon Okrugli stol “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa inveliditetom u BiH”

JpegSavez za podršku osobama sa inteletualnim poteškoćama FBiH-Sumero implementira projekat “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH.” Cilj ovog projekta je poboljšanje  usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u BiH kroz uspostavu centara za osnaživanje i rehabilitaciju širom BiH.

Da bi se unaprijedio i modernizovao sistem pružanja servisa podrške za osobe sa invaliditetom, u Sarajevu je 25. i 26. februara 2015. godine, organizovan okrugli sto na pomenutu temu, gdje je na poziv organizatora učešće uzela i JU CSR Tešanj, kao ustanova koja se duži vremenski period bavi ovom problematikom na području općine Tešanj. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Izgradnja kuće za Spahić Zaima u Čaglićima (Tešanj)

Općinska organizacija Crvenog polumjeseca Tešanj u saradnji sa JU CSR Tešanj realizovala je akciju izgradnje stambenog objekta za invalidno lice Spahić Zaima iz sela Čaglići, Općina Tešanj.

Izgradnja ove kuće je jedan od primjera dobre saradnje ove Ustanove sa nevladinim sektorom koja taraje dugi niz godina a sve s ciljem zadvoljstva krajnih korisnika.

PostHeaderIcon Projekat “Od početka zajedno”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJU Centar za socijalni rad Tešanj realizuje projekat „Od početka zajedno”, finansiran od strane Federalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, koji ima za cilj pravovremeno pružanje stručne podrške roditeljima male djece sa već utvrđenim razvojnim teškoćama ili s rizikom za njihovo nastajanje.

Zahvaljujući stručnoj podršci, mala djeca koja imaju potrebu za posebnom podrškom postaju mnogo sposobnija za učenje, njihovi roditelji kompetentniji za vaspitanje svoje djece i cijela porodica postaje bolje socijalno integrisana. Ovakav način rada u svijetu uglavnom stoji iza naziva “rana intervencija”. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Inkluzija djece s posebnim potrebama Općine Tešanj – Podrška aktivnostima „Dnevni boravak za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj“

Projekat „Inkluzija djece i omladine s posebnim potrebama„ općine Tešanj, koji je realizovan u okviru UNICEF-ovog krovnog projekta Jačanja sistema socijalne zaštite  i inkluzije djece  u BiH,  (mali grantovi), u periodu od 1.11.2014. -31.01.2015. godine, imao je za cilj da unaprijedi usluge za djecu sa smetnjama u razvoju. Akcenat u ovom projektu je stavljen na logopedske tretmane, kao poboljšanje pružanja usluga postojećih aktivnosti navedenoj kategoriji djece.


Read the rest of this entry »

BUDITE HUMANI