Archive for Mart, 2015

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 31.03.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava:
1. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 10/14. godine,
2. Oprema za novorođenčad za 10/14. godine,
3. Prehrana za novorođenčad za 10/14. godine i
4. Troškovi smještaja u drugu porodicu za 10/14 godine.
U toku dana bit će izvršen prenos novčanih sredstava na račune korisnika.

PostHeaderIcon Uručen paket prehrambenih namirnica

Danas je posredstvom CSR Tešanj uručen paket prehrambenih namirnica B.A. majci dvoje malodobne djece nastanjene u MZ Mekiš, općina Tešanj. Zahvaljujemo gđa. Sabina Turalić.

PostHeaderIcon Sastanak sa stručnim radnicima O.Š. Medakovo

Dana 20.03.2015.godine u prostorijama JU CSR Tešanj održan je sastanak sa stručnim radnicima Osnovne škole Medakovo ,s ciljem zajedničkog djelovanja i iznalaženja adekvatnog rješenja za sve učestaliju pojavu neopravdanih izostanka učenika iz škole i neprimjerenog ponašanja.

PostHeaderIcon Sastanak na temu “Pilotiranja minimalnih standarda za male porodične domove”

Danas je u prostorijama JU CSR Tešanj održan sastanak na temu pilotiranja minimalnih standarda za male porodične domove. Sastaku su prisustovali predstavnici Hope and Homes for Children BiH i predstavnici Malog porodičnog doma Zenica, te direktorica JU CSR Tešanj sa sradnicima. Na sastanku je izrađen kratkoročni individualni plan podrške i aktivnoti za jedno malodobno dijete iz Tešnja koje se nalazi na smještaju u Malom porodičnom domu Zenica.

PostHeaderIcon Potrebna dodatna pomoć

Socijalni radnici JU CSR Tešanj, posjetili su B.A. nastanjenu u MZ Mekiš, općina Tešanj. B.A. je majka dvoje malodobne djece rođene (2013.g. i 2014.g). Suprug B.A. nalazi se na izdržavanju kazne zatvora, na osnovu čega je majci sa djecom regulisano pravo na stalnu novčanu pomoć (Zakon o soc. zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, član 21 i 22 tačka c) i d) ). B.A. sa djecom stanuje u napuštenoj i ruševnoj kući, uz saglasnost vlasnika koji borave na drugoj općini. Imajući u vidu da su isplate prava koja se finansiraju iz budžeta kantona neredovna i simbolična, ovoj majci je potrebna dodatna pomoć za održavanje egzistencije. Prilikom posjete, porodici je uručen paket sa prehrambenim proizvodima.

PostHeaderIcon Radni sastanak sa predstavnicima PS Tešanj

11078209_936572146377068_6422503543709317945_n

Dana 17.03.2015. godine, u prostorijama JU CSR Tešanj održan je radni sastanak kojem su prisustovali ispred PS Tešanj komandir Alić Hajrudin i pomoćnik komandira Ćeman Azem, te direktorica JU CSR Tešanj Kavazović Sabrija i referent za maloljetničku delikvenciju Prnjavorac Amir. Tema sastanka je bila primjena novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, i ostalim zajedničkim aktivnostima koje se provode u skladu sa zakonskim odredbama.
Razmjenom iskustava svih prisutnih došli smo do zaključka da novi Zakoni dodatno usložnjavaju i otežavaju rad ovih institucija, te je za njihovu provedbu potrebna što kvalitetnija i bolja međusektoralna saradnja kao i dodatni angažman stručnih radnika JU CSR Tešanj i van propisanog radnog vremena.

 

 

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Obaviještavamo korisnike usluga socijalne zaštite da su danas (09.03.2015. godine) na račun Centra za socijalni rad Tešanj prispjele novčane naknade za slijedeće oblike zaštite:

– Dodatak na djecu za mjesec septembar 2014.godine,
– Naknada povrata sredstava medicinskog vještačenja u prvom stepenu za mjesec septembar 2014.godine.

Spiskovi korisnika pomenutih prava su proslijeđeni u banku.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas (06.03.2015. godine) izvršene su uplate prava koja se finansiraju iz Budžeta kantona za mjesec septembar 2014.godine i to:
– naknade za pomoć i njegu drugog lica i
– stalna novčana pomoć u obimu od 60%.
Dio od stalne novčane pomoći u iznosu od 40% koji se finansira iz Budžeta općine, uplaćuje se redovno na račune korisnika (isplaćeno za mart mjecec 2015. godine).

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama-porodiljama iz radnog odnosa, za mjesec novembar 2014. godine, danas (04.03.2015.godine), će biti uplaćene na tekuće račune korisnica.
Na osnovu informacije iz kantonalnog Ministarstva finansija isplata ostalih prava do daljneg je neizvjesna.

BUDITE HUMANI