Archive for April, 2015

PostHeaderIcon Izgradnja novog objekta za korisnike Dnevnog boravka za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj

11165160_10206399580697381_6570003294134947377_nJU Centar za socijalni rad Tešanj, kao lokalni nosioc brige o djeci s posebnim potrebama u sistemu socijalne zaštite u općini Tešanj, koristeći iskustva razvijenijih sredina, slušajući korisnike i primjenjujući i ostvarujući profesionalne imaginacije i kreativnosti, u saradnji sa Udruženjem roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama područja općine Tešanj već punih četiri godine (početak: april, 2011. god.) razvija sopstveni model brige o djeci u lokalnoj zajednici kao projekat da bi postao realnost, u potpunosti implementiran i institucionalno održiv sistem koji služi kao model dobre prakse primjenljiv u Bosni i Hercegovini koji uvažava evropske standarde. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 30.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec
01/15.godine,
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec 11/14. godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec 11/14. godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec 12/14. godine,
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec 11/14. godine,
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 11/14. godine,
7. Oprema za novorođenčad za 11/14. godine,
8. Prehrana za novorođenčad za 11/14. godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za 11/14. godine,
10.Povrat naknade za troškove medicinskog pregleda za mjesec 11/14. godine,
U toku dana bit će izvršen prenos na račune korisnika.

PostHeaderIcon Saradnja sa H.O. “Malteser” iz Njemačke

JU Centar za socijalni rad Tešanj sa H.O “Malteser” iz Njemačke ima dugogodišnju saradnju. Posredstvom ove organizacije realizovano je više projekata. Ovih dana u toku je realizacija novog projekta (kupljene su dvije krave za dvije višečlane siromašne porodice).

PostHeaderIcon Humana akcija Gimnazije “Musa Ćazim Ćazić”

Učenici Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” iz Tešnja sa profesoricom Jasminom Kruško u koordinaciji sa JU Centrom za socijalni rad Tešanj posjetili su jednu višečlanu, hraniteljsku porodicu koja ima status raseljenih lica i živi u kolektivnom smještaju “Vila” Tešanj. Porodica se nalazi u stanju socijalne potrebe. Prilikom posjete učenici su porodici uručili paket sa prehranbenim i higijenskim artiklima kao i odjevnim predmetima. Zahvaljujemo se profesorici Jasmini Kruško i učenicima Gimnazije na ovom humanom djelu.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 02.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec decembar 2014. godine,
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec oktobar 2014. godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec oktobar 2014. godine,
4. Troškovi medicinskog vještačenja za mjesec oktobar 2014.godine,
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec oktobar 2014. godine.
U toku dana bit će izvršen prenos na račune korisnika.

BUDITE HUMANI