Archive for Maj, 2015

PostHeaderIcon Smjernice o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEFom BiH i podrškom od Europske delegacije u BiH, u okviru IV faze SPIS programa izradilo je dokument SMJERNICE o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH.

Namjera dokumenta je da se usluge za djecu s invaliditetom ubuduće pružaju kroz dnevne centre u njihovoj lokalnoj zajednici, te da se potakne izbjegavanje institucionalnog vida zbrinjavanja. Kroz pružanje usluga u lokalnoj zajednici stvaraju se i uslovi za socijalno uključivanje djece u aktivniji društveni život.

SMJERNICE o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH.docx

PostHeaderIcon Vodič za podršku svjedokinjama/svjedocima u sudskim postupcima procesuiranja ratnih zločina

Vodić za podršku.pdf

BUDITE HUMANI