Archive for Juni, 2015

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas, 05.06.2015. godine, na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kantona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec 02/15. godine,
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec 12/14. godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec 12/14. godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec 01/15. godine,
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60 % za mjesec 12/14. godine,
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 12/14. godine,
7. Oprema za novorođenčad za 12/14.godine,
8. Prehrana za novorođenčad za 12/14. godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za 12/14. godine,
10.Povrat naknade za troškove medicinskog pregleda za mjesec 12/14. godine.
U toku dana bit će izvršen prenos na račune korisnika.

BUDITE HUMANI