Archive for Juli, 2015

PostHeaderIcon Novi prostor za višečlanu porodicu

Radovi na kući višečlane porodice iz Dž. Planja, općina Tešanj su završeni. Stvoreni su uslovi za povratak djeteta iz institucije soc. zaštite u vlastitu porodicu.

PostHeaderIcon Proširenje porodične kuće višečlane porodice iz Dž. Planja

JU Centar za socijalni rad Tešanj unazad više godina radi na otklanjanju uzroka zbog kojih su djeca sa naše općine smještana u institucije socijalne zaštite. Uzroci su različiti, za svako dijete specifični i uglavnom višestruki. Našim kontinuiranim radom sa porodicama i srodnicima uspjeli smo da broj insitucionalnog smještaja svedemo na minimum. Ovih dana radimo na proširenju porodične kuće jedne višečlane porodice iz Dž. Planja, kako bi stvorili adekvatne uslove za povratak njihovog malodobnog djeteta u vlastitu porodicu. Postojeći objekat je rađen posredstvom NO “Oslonac” Tešanj uz finansijsku podršku NVO “HHC” Sarajevo. Proširenje objekta finansira HO “Malteser” Njemačka.

  

PostHeaderIcon Bajram Šerif Mubarek Olsun

bajram-csr

 

PostHeaderIcon Podjela ramazanskih paketa

„Human appeal international“ sa sjedištem u Sarajevu i ove godine povodom mubarek mjeseca Ramazana upriličio je podjelu ramazanskih paketa za korisnike „Centra za socijalni rad“ Tešanj.

 

 

PostHeaderIcon Posjeta štićenicima”Naš dom” Travnik

Dana 02.07.2015. godine posjetili smo naše štićenike koji su smješteni u domu za stara lica u Travniku. Sa područja općine Tešanj u ovu ustanovu je smješteno pet osoba od kojih se dvoje finansira iz vlastitih sredstava.

 

 

 

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 03.07.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec
03/15. godine,
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec 01/15. godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec 01/15. godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec 02/15. godine.
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec
01/15. godine.
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za
01/15. godine,
7. Oprema za novorođenčad za 01/15. godine,
8. Prehrana za novorođenčad za 01/15. godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za 01/15. godine,
10. Povrat naknade za troškove medicinskog pregleda za mjesec 01/15. godine.


U toku dana bit će izvršen prenos na račune korisnika.

BUDITE HUMANI