Archive for August, 2015

PostHeaderIcon Pomoć za osobe u stanju socijalne potrebe

“LINPAC packaging” doo Tešanj donirao je JU CSR Tešanj određenu količinu suhomesnatih proizvoda za osobe u stanju socijalne potrebe. Pakete je dobilo 45 porodica. U ime naših korisnika zahvaljujemo se pomenutoj firmi.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 04.08.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kantona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec april 2015. godine,
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec februar 2015. godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec februar 2015. godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec mart 2015. godine.
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec februar 2015. godine.
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec februar 2015. godine,
7. Oprema za novorođenčad za mjesec februar 2015. godine,
8. Prehrana za novorođenčad za mjesec februar 2015. godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec februar 2015. godine,

U toku dana bit će izvršen prenos sredstava na račune korisnika.

BUDITE HUMANI