Archive for Oktobar, 2015

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 5.10.2015. godine na račun CSR Tešanj prispjela su novčana sredstva za prava koja se finansiraju iz budžeta Kantona, a kako slijedi:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2015. godine,
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec april 2015. godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec april 2015. godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec maj 2015. godine.
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec april i maj 2015. godine.
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec maj 2015. godine,
7. Oprema za novorođenčad za mjesec maj 2015. godine,
8. Prehrana za novorođenčad za mjesec maj 2015. godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec maj 2015. godine,

Spiskovi korisnika pomenutih prava su proslijeđeni u banku.

BUDITE HUMANI