Archive for Decembar, 2015

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Sutra (30.12.2015.godine) bit će izvršene uplate novčanih naknada za sve korisnike koji koriste prava po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (naknada zaposlenim porodiljama, JNP nezaposlenim porodiljama, oprema za novorođenče, prehrana, dodatak na djecu, CŽR, stalna socijalna pomoć, smještaj u hraniteljsku porodicu) i to za mjesec koji je na redu po isplati.

PostHeaderIcon Prijem porodilja i stimulativne demografske mjere

Općinski načelnik Suad Huskić zajedno sa direktoricom CSR Tešanj Sabrijom Kavazović upriličio je prijem majkama koje su u 2015. godine rodile treće, četvrto ili peto dijete.
Općina Tešanj putem Centra za socijalni rad Tešanj od 2012. godine primjenjuje stimulativne demografske mjere sa jednokratnom finansijskom podrškom od 300 KM za treće i svako slijedeće dijete. Do sada u četiri godine (2012, 2013, 2014 i 2015) ovu podršku koristilo je 213 porodica.
Na prijemu je uručena jednokratna novčana pomoć u visini od 100 KM svakoj porodilji iz ovih kategorija u 2015. godini.
Inače, tokom 2015. godine u matičnom uredu općine evidentirano je 515 rođene djece i oko 400 vjenčanja.

PostHeaderIcon Projekat „Izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece iz materijalno i stambeno ugroženih porodica„

Projekat „Izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece iz materijalno i stambeno ugroženih porodica„ općine Tešanj je realizovan u okviru „Dječije nedjelje“ za 2015. godinu. Cilj ovog projekta je bio da se poboljšaju stambeni uvjeti samohrane majke šestero malodobne djece sa smetnjama u razvoju. Petero djece iz ove porodice je smješteno u instituciji socijalne zaštite, te se realizacijom ovog projekata stvaraju osnovni preduslovi za postepen povratak djece u vlastitu porodicu.
Projekat je implementiran uz finansijsku podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku ZE-DO kantona, u saradnji sa općinskim Udruženjem „Crveni polumjesec“.

PostHeaderIcon Donacija “Regeneracija” d.o.o. Velika Kladuša

Firma “Regeneracija” d.o.o. iz Velike Kladuše, donirala je JU CSR Tešanj 5.000.KM. U dogovoru sa donatorom JU CSR Tešanj je donirana sredstva utrošila za kupovinu namještaja i opremanje Dnevnog boravka za djecu i omladinu s posebnim potrebama.

PostHeaderIcon Uručeni prehrambeno-higijenski paketi

Dana 18.12.2015. godine, uručeni su paketi (hrana, odjeća, higijena) i novčana donacija za tri porodice koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Paketi i novac su donacija učenika Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj.

PostHeaderIcon Podjela kurbanskog mesa

„Human appeal international“ sa sjedištem u Sarajevu i ove godine upriličio je podjelu kurbanskog mesa za korisnike „Centra za socijalni rad“ Tešanj.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas, 7.12.2015. godine, izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec avgust 2015. godine,
2. Dodatak na djecu za mjesec juni i juli 2015. godine,
3. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec juli 2015. godine.
4. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec juli 2015. godine.
5. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec juli 2015. godine,
6. Oprema za novorođenčad za mjesec juli 2015. godine,
7. Prehrana za novorođenčad za mjesec juli 2015. godine,
8. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec juli 2015. godine.

BUDITE HUMANI