Archive for Februar, 2016

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.02.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec oktobar 2015. godine,
2. Dodatak na djecu za mjesec septembar 2015. godine,
3. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec septembar i oktobar 2015. godine.
4. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec septembar 2015. godine.
5. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec septembar 2015. godine,
6. Oprema za novorođenčad za mjesec septembar 2015. godine,
7. Prehrana za novorođenčad za mjesec septembar 2015. godine,
8. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec septembar 2015. godine.

BUDITE HUMANI