Archive for Mart, 2016

PostHeaderIcon Saradnja sa HO “Malteser” iz Njemačke

Projekti sa HO “Malteser” iz Njemačke se nastavljaju i u 2016.godini. Jučerašnjom posjetom predstavnika ove organizacije izvršena je posjeta u jednu materijalno neobezbijeđenu porodicu koja ima dijete sa posebnim potrebama, te tom prilikom porodici je kupljena krava.

 

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 07.03.2016. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec novembar 2015. godine,
2. Dodatak na djecu za mjesec oktobar 2015. godine,
3. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec novembar 2015. godine.
4. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec oktobar i novembar 2015. godine.
5. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec oktobar i novembar 2015. godine,
6. Oprema za novorođenčad za mjesec oktobar i novembar 2015. godine,
7. Prehrana za novorođenčad za mjesec oktobar i novembar 2015. godine,
8. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec oktobar i novembar 2015. godine.

BUDITE HUMANI