Archive for Maj, 2016

PostHeaderIcon Posjeta štićenicima u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica “Drin” Fojnica

Dana 12.05.2016.godine radnici JU Centra za socijalni rad Tešanj izvršili su redovnu posjetu svojih štićenika u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica “Drin”Fojnica.Ovom prilikom štićenici su izvedeni u grad na ručak te su im tom prilikom uručeni prigodni pokloni i manja novčana pomoć.

PostHeaderIcon Adaptacija kuće samohrane majke

U saradnji sa nevladinim sektorom “Oslonac” iz Tešnja i “Maltezer” iz Njemačke počeli su radovi na adaptaciji kuće samohrane majke S.A iz Jevadžija,općina Tešanj. Po okončanju radova stvorit će se uslovi za povratak djece iz institucija socijalne zaštite.

PostHeaderIcon Donacija tri bicikla

U okviru Međunarodne biciklističke trke čija je jedna etapa vožena kroz područje naše općine, predsjednik biciklističkog saveza BiH gospd. Vladimir Kuvalja,donirao je tri bicikla Načelniku općine Tešanj koja su putem JU Centra za socijalni rad dodijeljena korisnicima socijalne zaštite.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.05.2016. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec januar 2016.godine,
2. Dodatak na djecu za mjesec decembar 2015. godine,
3. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec januar 2016. godine.
4. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec januar 2016. godine.
5. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec januar 2016. godine,
6. Oprema za novorođenčad za mjesec januar 2016. godine,
7. Prehrana za novorođenčad za mjesec januar 2016. godine,
8. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec januar 2016. godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.04.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec decembar 2015.godine,
2. Dodatak na djecu za mjesec novembar 2015. godine,
3. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec decembar 2015. godine.
4. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec decembar 2015. godine.
5. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec decembar 2015. godine,
6. Oprema za novorođenčad za mjesec decembar 2015. godine,
7. Prehrana za novorođenčad za mjesec decembar 2015. godine,
8. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec decembar 2015. godine.

BUDITE HUMANI