Archive for Juni, 2016

PostHeaderIcon Projekti u saradnji sa HO Malteser iz Njemačke

U 2016 godini JU CSRT nastavio je dugogodišnju suradnju sa HO Malteser iz Njemačke.
Zajedno sa predstavnikom ove organizacije gosp.Briegel Jurgen, referent Malteser Hilfsdienst e.V. Limburg /Lahn prihvaćene su ideje o pomoći materijalno ugroženim za rad sposobnim licima, koja bi sopstvenim radom mogla da obezbijede sebi sredstva za izdržavanje , odnosno da poboljšaju svoj težak materijalni položaj.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Posjeta starom samohranom licu R.M iz Jelaha

Dana 28.06.2016.godine izvrešna je posjeta starom samohranom licu R.M iz Jelaha općina Tešanj radi uvida u materijalne i druge prilike pod kojim imenovana živi.

PostHeaderIcon Posjeta samohranoj osobi iz Raduše

Dana 28.06.2016.godine,socijalni radnici CSR Tešanj posjetili su samohranu, bolesnu osobu K.K.iz Raduše, općina Tešanj. KK živi sam u dotrajaloj kući, bez prihoda. Razlog posjete je incijalna procjena radi ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, i tom prilikom uručen mu je prehranbeni i higijenski paket.

 

PostHeaderIcon Posjeta štićenicima JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

PostHeaderIcon Završeni radovi na adaptaciji kuće samohrane majke

Završeni radovi na adaptaciji kuće samohrane majke S.A. iz Jevadžija općina Tešanj, nabavljen je i novi namještaj, te su djeca iz Ustanove vraćena u biološku porodicu.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 06.06.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec februar 2016.godine,
2. Dodatak na djecu za mjesec januar 2016. godine,
3. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec februar 2016. godine.
4. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec februar 2016. godine.
5. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec februar 2016. godine,
6. Oprema za novorođenčad za mjesec februar 2016. godine,
7. Prehrana za novorođenčad za mjesec februar 2016. godine,
8. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec februar 2016. godine

BUDITE HUMANI