Archive for Juli, 2016

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 8.07.2016. godine, izvršena je uplata dodatka na djecu za mjesec februar 2016. godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 07.07.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec mart 2016.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec mart 2016. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec mart 2016. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec mart 2016. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec mart 2016. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec mart 2016. godine.

Napomena:novčana sredstva za dodatak na djecu još nisu doznačena iz budžeta Kantona.

PostHeaderIcon Podjela prehranbenih paketa

Dana 01.07.2016. godine JU CSR Tešanj u saradnji sa „Human appeal international“ sa sjedištem u Sarajevu izršio je podjelu prehranbenih paketa za 150 siromašnih porodica sa područja općine Tešanj.

BUDITE HUMANI