Archive for August, 2016

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Dana 08.08.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec april 2016.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec april 2016. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec april 2016. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec april 2016. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec april 2016. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec april 2016. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec mart 2016.godine.

Napomena:novčana sredstva za dodatak na djecu još nisu doznačena iz budžeta Kantona.

BUDITE HUMANI