Archive for Septembar, 2016

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 29.09.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2016.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec juni 2016. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec juni 2016. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec juni 2016. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec juni 2016. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec juni 2016. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec maj 2016.godine.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 23.09.2016.godine izvršena je uplata novčanih sredstava na račune korisnika stalne novčane pomoći (112 porodica po 196,42 KM), a u svrhu nabavke ogreva.Sredstva za ovu namjenu su obezbijeđena iz budžeta općine Tešanj kao prošireni oblik socijalne zaštite imajući u vidu da korisnici stalne socijalne pomoći pripadaju najugroženijoj kategoriji stanovništva.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Javna Ustanova Centar za socijalni rad Tešanj obavještava korisnike prava na dječiji dodatak da je u toku redovna godišnja revizija korisnika prava.

Svi korisnici prava na dječiji dodatak pozivaju se da u roku od 15 dana od dana objave ovog obavještenja dostave Centru za socijalni rad Tešanj slijedeću dokumentaciju:
1.Uvjerenje o prebivalištu (CIPS-obrazac) za korisnika prava,
2.Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu koja su starija od 15.
godina i
3.Dokaze o primanjima članova porodice i to:
a) potvrda o prosjeku plaće za posljednja tri mjeseca za
zaposlene članove porodice,
b) uvjerenje s Biro-a za nezaposlene članove porodice (ovjerena
kopija zdravstvene knjižice)
c) ček od penzije za penzionisane članove porodice.

Korisnicima koji se u navedenom roku ne odazovu reviziji obustavit će se dalja isplata dječijeg dodatka.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Dana 05.09.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec maj 2016.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec maj 2016. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec maj 2016. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec maj 2016. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec maj 2016. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec maj 2016. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec april 2016.godine.

BUDITE HUMANI