Archive for Maj, 2017

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05. 05.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec januar 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec januar 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec januar 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec januar 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec januar 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec januar 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec januar 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec januar
2017.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI