Archive for Juni, 2017

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 06. 06.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec februar 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec februar 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec februar 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec februar 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec februar 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec februar 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec februar 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec februar
2017.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI