Archive for Juli, 2017

PostHeaderIcon Donacija HO Malteser iz Njemačke

Višečlana porodica koja u svom domaćinstvu ima četvero mldb.djece je posredstvom JU CSR Tešanj a u saradnji sa HO Malteser iz Njemačke dobila kravu i tele.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05. 07.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec mart 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec mart 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec mart 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec mart 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec mart 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec mart 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec mart 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec mart
2017.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI