Archive for Oktobar, 2017

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05. 10.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec juni 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec juni 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec juni 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec juni 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec juni 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec juni 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec juni
2017.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI