Archive for Decembar, 2017

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 28.12.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec septembar 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec septembar 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec septembar 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec septembar 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec septembar 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec septembar 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec septembar 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec septembar
2017.godine (kantonalni dio)

PostHeaderIcon Sanacija nastale štete

Jak vjetar srušio je krov jedne od kuća u vlasništvu JU Centra za socijalni rad Tešanj u naseljenom mjestu Logobare.U kući je smještena samohrana majka M.F sa dvoje djece. Uposlenici Centra su odmah poduzeli sve mjere na sanaciji nastale štete.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.12.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec august 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec august 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec august 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec august 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec august 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec august 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec august 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec august
2017.godine (kantonalni dio).

BUDITE HUMANI