Archive for Februar, 2018

PostHeaderIcon Javni poziv

Javni poziv za sva pravna lica u javnom i društvenom sektoru koja su registrovana za obavljanje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja na području općine Tešanj,a u cilju provođenja odgojnih preporuka izrečenim maloljetnicima.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 02.02.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec oktobar 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec oktobar 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec oktobar 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec oktobar 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec oktobar 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec oktobar 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec oktobar 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec oktobar
2017.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI