Archive for April, 2018

PostHeaderIcon Program razvoja individualnog stočarstva

U programu razvoja individualnog stočarstva porodici S.E iz Piljužića JU Centar za socijalni rad Tešanj a posredstvom HO Human Appel International donirao je osam ovaca .Potpisanim
ugovorom korisnik se obavezuje da se brine o ishrani doniranih grla, njihovom zdravstvenom stanju, te da iste neće otuđiti.

PostHeaderIcon Donacija JU Centar za socijalni rad Tešanj posredstvom HO Malteser iz Njemačke

JU Centar za socijalni rad Tešanj posredstvom HO Malteser iz Njemačke porodici R J iz Kraševa općina Tešanj donirao je jednu kravu za potrebe domaćinstva .Sa porodicom je zaključen ugovor u kojem se naglašava da se donacije ne može otuđiti ili pokloniti drugom licu.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.04.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec decembar 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec decembar 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec decembar 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec decembar 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec decembar 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec decembar 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec decembar 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec decembar
2017.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI