Archive for Maj, 2018

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 07.05.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec januar 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec januar 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec januar 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec januar 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec januar 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec januar 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec januar 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec januar
2018.godine (kantonalni dio)

PostHeaderIcon Molba za građane

Mole se građani općine Tešanj da svoju potrošenu robu ne deponuju uz zgradu JU Centra za socijalni rad Tešanj.Ovakav način odlaganja vlastitog otpada nije primjeren i krajnje je nehuman prema našim štićenicima, koji nisu zainteresovani za ovaj vid pomoći.

BUDITE HUMANI