Archive for Juli, 2018

PostHeaderIcon Osnaživanje za samostalan život i rad

Uposlenici JU Centra za socijalni rad Tešanj su poduzeli aktivnosti na osnaživanju za samostalan život i rad svoje štićenice S.A koja je nedavno završila srednjoškolsko obrazovanje i stekla zvanje kvalifikovanog krojača.S.A je od svog ranog djetinjstva boravila u ustanovi socijalne zaštite, a pod stalnim nadzorom JU Centra za socijalni rad Tešanj. Na osnovu individualnog plana a unazad dvije godine uz pomoć HO “Maltezer” za ovu djevojku riješeno je i stanbeno pitanje.
Trenutne aktivnosti se ogledaju u pronalasku zaposlenja u struci te smo s tim u vezi a po preporuci budućeg poslodavca istoj kupili šivaću mašinu u cilju usavršavanja u budućem zanimanju.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.07.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec mart 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec mart 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec mart 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec mart 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec mart 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec mart 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec mart 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec mart
2018.godine (kantonalni dio)

Pored gore nabrojanih prava danas su uplaćena novčana sredstva na ime socijalne pomoći općinski dio 40 % za mjesec juli 2018 i suvencija za ogrijev za 116 korisnika stalne socijalne pomoći u iznosu od po 189,66 KM.

BUDITE HUMANI