PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E – Dječiji doplatak

Javna Ustanova Centar za socijalni rad Tešanj obavještava korisnike prava na dječiji dodatak da je u toku redovna godišnja revizija korisnika prava.

Svi korisnici prava na dječiji dodatak pozivaju se da u roku od 15 dana od dana objave ovog obavještenja dostave Centru za socijalni rad Tešanj slijedeću dokumentaciju:
1.Uvjerenje o prebivalištu (CIPS-obrazac) za korisnika prava,
2.Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu koja su starija od 15.godina i
3.Dokaze o primanjima članova porodice i to:
a) tri zadnje platne liste za zaposlene članove porodice,
b) uvjerenje s Biro-a za nezaposlene članove porodice ili ovjerena kopija zdravstvene knjižice za lica koja se ne nalaze na evidenciji Biro-a,
c) ček od penzije za penzionisane članove porodice.

Korisnicima koji se u navedenom roku ne odazovu reviziji obustavit će se dalja isplata dječijeg dodatka.

Comments are closed.

BUDITE HUMANI