Archive for Novembar, 2018

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.11.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec agust i septembar 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec august i septembar 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec august i septembar 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec august i septembar 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec august i septembar 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec august i septembar 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec august i septembar 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec august i septembar 2018.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI