Archive for Decembar, 2018

PostHeaderIcon Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i nemoćnih lica

Realizacija strateškog cilja:Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i nemoćnih lica, iz STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TEŠANJ 2018-2027

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.12.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec oktobar 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec oktobar 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec oktobar 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec oktobar 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec oktobar 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec oktobar 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec oktobar 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec oktobar 2018.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI