U Centru je zaposleno 12.osoba i jedan volonter.Sedmično se održavaju sastanci stručnog tima na kojem se iznose i diskutuju teški slučajevi,te se razmjenom mišljenja traže rješenja za iste.Stručni tim čine socijalni radnici i pravnici.