PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.06.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec februar 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec februar 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec februar 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec februar 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec februar 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec februar 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec februar 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec februar
2018.godine (kantonalni dio)

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

JU Centar za socijalni rad obavještava bračne partnere sa područja općine Tešanj, koji su u 2017. i 2018. godini prošli postupak vantjelesne oplodnje da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinansiranje troškova medicinskih usluga vantjelesne oplodnje.
Novčana pomoć će se dodjeljivati po redoslijedu primljenih zahtjeva a do utroška sredstava obezbjeđenih Budžetom općine Tešanj, a u skladu sa općinskim Pravilnikom o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinskih usluga vantjelesne oplodnje.

PRILOG: Obrazac zahtjeva

Tešanj;04.06.2018.godine

D I R E K T O R

Sabrija Kavazović dipl.scr.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 07.05.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec januar 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec januar 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec januar 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec januar 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec januar 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec januar 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec januar 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec januar
2018.godine (kantonalni dio)

PostHeaderIcon Molba za građane

Mole se građani općine Tešanj da svoju potrošenu robu ne deponuju uz zgradu JU Centra za socijalni rad Tešanj.Ovakav način odlaganja vlastitog otpada nije primjeren i krajnje je nehuman prema našim štićenicima, koji nisu zainteresovani za ovaj vid pomoći.

PostHeaderIcon Program razvoja individualnog stočarstva

U programu razvoja individualnog stočarstva porodici S.E iz Piljužića JU Centar za socijalni rad Tešanj a posredstvom HO Human Appel International donirao je osam ovaca .Potpisanim
ugovorom korisnik se obavezuje da se brine o ishrani doniranih grla, njihovom zdravstvenom stanju, te da iste neće otuđiti.

PostHeaderIcon Donacija JU Centar za socijalni rad Tešanj posredstvom HO Malteser iz Njemačke

JU Centar za socijalni rad Tešanj posredstvom HO Malteser iz Njemačke porodici R J iz Kraševa općina Tešanj donirao je jednu kravu za potrebe domaćinstva .Sa porodicom je zaključen ugovor u kojem se naglašava da se donacije ne može otuđiti ili pokloniti drugom licu.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.04.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec decembar 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec decembar 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec decembar 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec decembar 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec decembar 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec decembar 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec decembar 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec decembar
2017.godine (kantonalni dio)

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.03.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec novembar 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec novembar 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec novembar 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec novembar 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec novembar 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec novembar 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec novembar 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec novembar
2017.godine (kantonalni dio)

PostHeaderIcon Javni poziv

Javni poziv za sva pravna lica u javnom i društvenom sektoru koja su registrovana za obavljanje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja na području općine Tešanj,a u cilju provođenja odgojnih preporuka izrečenim maloljetnicima.

PostHeaderIcon O B A V J E Š T E NJ E

Danas 02.02.2018.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec oktobar 2017.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec oktobar 2017. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec oktobar 2017. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec oktobar 2017. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec oktobar 2017. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec oktobar 2017. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec oktobar 2017.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec oktobar
2017.godine (kantonalni dio)

BUDITE HUMANI