Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (Službene novine ZE-DO kantona br.13/07), Centar za socijalni rad se osniva radi obavljanja slijedećih poslova:

  • socijalna zaštita,
  • zaštita civilnih žrtava rata,
  • zaštita porodice sa djecom.

Vezana dokumenta za preuzimanje

Zakon o socijalnoj zaštiti (PDF, 625KB)

Zahtjevi:

  1. Zahtjev za stalna novčana pomoć (Word dokument, 62KB)
  2. Zahtjev za smještaj u ustanovu socijalne zastite (Word dokument, 52KB)
  3. Zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak (Word dokument, 61KB)
  4. Zahtjev za ostvarivanje prava na drugu materijalnu pomoć (Word dokument, 52KB)
  5. Zahtjev za smještaj djeteta – odraslog lica u drugu porodicu – ustanovu (Word dokument, 52KB)
  6. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu umjesto plaće  ženi – majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (Word dokument, 50KB)
  7. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme trudnoće i porođaja žene – majke koja nije u radnom odnosu (Word dokument, 50KB)