Socijalna zaštita u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti je organizovana djelatnost u Federaciji, Kantonu i općini usmjerena na osiguranje socijalne sigurnosti građana i njihovih porodica u stanju socijalne potrebe.

Socijalnom potrebom smatra se se trajno ili privremeno stanje u kome se nalazi građani ili porodica, a to stanje ne može se otklonit bez pomoći drugog lica, odnosno pomoći društvene zajednice.

Korisnici socijalne zaštite u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti su:

 • djeca bez roditeljskog staranja,
 • odgojno zanemarena djeca,
 • odgojno zapuštena djeca,
 • djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,
 • stara lica bez porodičnog staranja,
 • lica sa društveno negativnim ponašanjem,
 • lica ovisna o psihoaktivnim supstancama,
 • lica i porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je usljed posebnih okolnosti potreban ogovarajući oblik socijalne zaštite.

Prava iz socijalne zaštite su:

 • novčana i druga materijalna pomoć,
 • osposobljavanje za život i rad,
 • smještaj u drugu porodicu,
 • smještaj u ustanovu socijalne zaštite,
 • usluge socijalnog i drugog stručnog rada, kućna njega i pomoć u kući,
 • vršenje starateljstva i nadzor.